x

Waar ben je naar op zoek?

Privacy- en cookiebeleid

Soof Design
Sophie ten Wolde
Beukstraat 13
7545ME, Enschede

Bedrijfsgegevens 

sophie@soof.design
www.soof.design
KVK: 70716889

 1. Gebruik van informatie, gegevensbescherming en internet privacy

Ik streef ernaar om de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van mijn website zoveel mogelijk te waarboren. De veiligheid van informatie die via internet wordt overgebracht kan echter niet worden gegarandeerd. In de volgende paragrafen vind je een algemene beschrijving van het soort informatie dat op www.soof.design wordt verzameld en van de manier waarop Soof Design daarvan gebruikt maakt.

 1. Verwerking persoonsgegevens

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de website (www.soof.design) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt een uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Soof Design of de bedrijven waarmee ik samenwerk, verwerken de persoonsgegevens die u heeft verschaft om het niveau van de dienstverlening en de inhoud van de website te verbeteren, bijvoorbeeld om het materiaal op de website te updaten, om jou de informatie te verschaffen waarom je hebt gevraagd, om je mening over mijn diensten te vragen en in het algemeen voor interne doeleinden.

Ten behoeve van intern beheer en statistiek verwerk ik ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers.

Ten behoeve van intern beheer en statistiek kan Soof Design daarnaast ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Ik gebruik deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop mijn bezoekers gebruik maken van mijn website, zodat ik die websites kan verbeteren. Bij dit proces worden geen persoonsgegevens vrijgegeven aan derden.

 1. Cookies 

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingegaan op welke cookies gebruikt worden en waarom. 

Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.soof.design) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer de website bezoekt, kan de opgeslagen informatie uit de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van mij geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons
De verschillende sociale media kanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze sociale media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaring van de door mij gebruikte sociale media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief
Voor het verzenden van mijn maandelijkse nieuwsbrieven gebruik ik ConvertKit.ConvertKit gebruikt op hun beurt ook cookies. Meer informatie over de cookies van ConvertKit kun je vinden in hun privacy policy. 

Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Kijk hiervoor naar de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

 1. Google Analytics

Graag wil ik inzicht in hoe men gebruik maakt van mijn website, zodat ik deze zo goed mogelijk kan optimaliseren en dat zodat mijn producten en diensten het beste tot hun recht komen. Hiervoor gebruik ik Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid dat online vindbaar is.

 1. Sociale media kanalen

Ik maak gebruik van verschillende sociale media kanalen, namelijk: Instagram en Pinterest. Om de gebruikservaring zo gestroomlijnd mogelijk te maken, gebruik ik knoppen, links en/of contactformulieren. Ook deze sociale media kanalen verzamelen op hun beurt informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de sociale media kanalen uitsluitsel bieden.

 1. Privacy algemeen

Ik verzamel, verwerk en deel geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan mij worden verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier.

 1. Verzamelde informatie

Er bestaan verschillende redenen voor mij om informatie op te slaan. Hieronder kun je lezen welke informatie ik van jou bewaar en waarom.

Mailcontact

Wanneer er via mijn e-mail (sophie@soof.design) contact met mij wordt gezocht, worden jouw e-mailgegevens en het bijbehorende bericht opgeslagen in mijn e-mailprogramma. Dat doe ik zodat ik op passende manier een reactie kan sturen. Berichten worden hierna niet automatisch verwijderd, maar bewaar ik voor een eventueel later moment.

Contactformulieren
Op mijn website maak ik sporadisch gebruik van contactformulieren. Hierin is het mogelijk bijvoorbeeld je (voor)naam en e-mailadres achter te laten. Deze gegevens zijn voor mij belangrijk voor het juist afhandelen van jouw vraag/opmerking. Wanneer jij jouw telefoonnummer achterlaat, kan het zijn dat ik telefonisch contact met je opneem. Dit is niet verplicht.

Freebies

Op mijn website is het mogelijk om gratis downloads te ontvangen in ruil voor jouw (voor)naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruik ik om je de weggever toe te kunnen sturen. Hierna sta je automatisch ingeschreven voor mijn nieuwsbrief. Dat doe ik enkel en alleen voor marketingdoeleinden. Dat brengt me op het volgende punt.

Nieuwsbrief
Je krijgt van mij alleen nieuwsbrieven wanneer jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van mijn maandelijkse nieuwsbrief gebruik ik ConvertKit. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan en mag altijd. Een link hiervoor vind je in de footer van mijn nieuwsbrieven.

Boekhouding

Voor het hebben van mijn bedrijf ben ik wettelijk verplicht om een boekhouding bij te houden. Hiervoor gebruik ik het boekhoudprogramma Moneybird. In dit programma verzamel ik NAW-gegevens die ik o.a. gebruik voor het versturen van facturen en offertes. Deze gegevens houd ik ten alle tijde binnen Moneybird en puur voor het bijhouden van een correcte boekhouding.

Klantopdrachten

Wanneer ik voor jou of jouw bedrijf aan de slag ga met maatwerk, zoals een grafisch ontwerp-opdracht, moet ik je deze kunnen toezenden. Dit doe ik met de door jou verstrekte contactgegevens. Grote bestanden verstuur ik met WeTransfer.

Aantekeningen

Tijdens (feedback)gesprekken maak ik regelmatig aantekeningen. Deze aantekeningen zijn van belang voor de vooruitgang binnen mijn bedrijf. Voor het maken van aantekeningen gebruik ik een afgesloten workspace binnen het programma Notion.

Portfolio

Wanneer ik voor jou of jouw bedrijf aan de slag ga met maatwerk, zoals een grafisch ontwerp-opdracht, maak ik unieke ontwerpen. Ik houd me het recht voor om deze te kunnen opslaan in een portfolio. Dit portfolio kan verschillende vormen hebben, bijvoorbeeld Instagram, maar ook een PDF-document. Dit portfolio, waarbij het kan voorkomen dat jou informatie erop staat, gebruik ik alleen zakelijk voor de doorontwikkeling van mijn eigen bedrijf. 

 1. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet ik een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslagen voor mij zijn: 

De gegevens naam en e-mailadres zijn noodzakelijk om de juiste digitale diensten aan je te kunnen verlenen. Het vergaren van NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet. Voor het toesturen van de nieuwsbrief of weggever zal ik altijd toestemming vragen. Deze toestemming kun je altijd intrekken. Voor het toesturen van direct-marketing naar bestaande klanten heb ik een gerechtvaardigd belang, namelijk het vooruithelpen van mijn eigen bedrijf. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan ik mijn werk niet doen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat ik geen dienst kan leveren. Wil je dit wel? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

 1. Delen met anderen

Ik verkoop jouw gegevens nooit aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die in opdracht van mij jouw gegevens verwerken, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens, als dat van mij. Wanneer er een geschil tussen jou en mij ontstaat, kan het zijn dat ik een derde partij inschakel om mij bij te staan. In dat geval deel ik met hun de gegevens die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Ik blijf zelf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Hoe lang ik gegevens bewaar

Ik bewaar je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor ik jouw gegevens heb verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, zeven jaar bewaard nadat de factuur is voldaan. Voor alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht, behoud ik mij het recht voor om deze zo lang als mogelijk en nuttig te bewaren voor het juist uitvoeren van de diensten in mijn bedrijf.

Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of weggever worden je gegevens na maximaal drie maanden verwijderd. De door mij gemaakte ontwerpen bewaar ik zo lang als ik denk dat het bijdraagt aan mijn portfolio.

 1. Jouw rechten

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Ik heb echter geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media kanalen. Wanneer jij gebruik wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan graag contact op via sophie@soof.design.

 1. Beveiliging van gegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via sophie@soof.design. 

 1. Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Ik behoud mij te alle tijde het recht voor om mijn privacybeleid te wijzigen. Alle veranderingen in dit privacybeleid zullen terstond via deze pagina worden doorgegeven.